سالار عقیلی

Salar Aghili

آلبوم ها

کاور آلبوم دوران عشق سالار عقیلی

عنوان این اثر با نام :دوران عشق

کاور آلبوم از جان و از دل سالار عقیلی

عنوان این اثر با نام :از جان و از دل

کاور آلبوم تو کیستی سالار عقیلی

عنوان این اثر با نام :تو کیستی؟

کاور آلبوم قافله سالار عشق سالار عقیلی

عنوان این اثر با نام :قافله سالار عشق

کاور آلبوم از تنهایی گریه مکن سالار عقیلی

عنوان این اثر با نام :از تنهایی گریه مکن

کاور آلبوم عاشق می شویم سالار عقیلی

عنوان این اثر با نام :عاشق می شویم

کاور آلبوم قصه باران سالار عقیلی

عنوان این اثر با نام :قصه باران

آلبوم میخانه خاموش سالار عقیلی

عنوان این اثر با نام :میخانه خاموش

آلبوم سر هزار ساله سالار عقیلی

عنوان این اثر با نام :سر هزار ساله

آلبوم فصل عاشقی سالار عقیلی

عنوان این اثر با نام :فصل عاشقی

آلبوم وطن سالار عقیلی

عنوان این اثر با نام :وطن

آلبوم زمزمه ها سالار عقیلی

عنوان این اثر با نام :زمزمه ها

آلبوم یار مست سالار عقیلی

عنوان این اثر با نام :یار مست

تک آهنگ ها

آهنگ همدم از سالار عقیلی پرویز پرستویی فاضل جمشیدی

همدم

آهنگ باران بهاری از سالار عقیلی

باران بهاری

کاور آهنگ مادر سالار عقیلی

مادر

کاور آهنگ وارش سالار عقیلی

وارش

کاور آهنگ میترسم سالار عقیلی

میترسم

کاور آهنگ نگار سالار عقیلی

نگار

کاور آهنگ لیلای من سالار عقیلی

لیلای من

کاور آهنگ حال محال سالار عقیلی

حال محال

کاور آهنگ سرو زیر آب سالار عقیلی

سرو زیر آب

آهنگ چه بگویم سالار عقیلی

چه بگویم

آهنگ بخوان جانان از سالار عقیلی

بخوان جانان

کاور آهنگ یازده ستاره سالار عقیلی

یازده ستاره

کاور آهنگ ایراندخت سالار عقیلی

ایراندخت

موزیک ویدئوها

موزیک ویدئو باران بهار از سالار عقیلی

باران بهاری

عنوان این اثر با نام :باران بهاری

موزیک ویدئو مادر سالار عقیلی

مادر

عنوان این اثر با نام :مادر

کاور یک مژه خفتن سالار عقیلی

یک مژه خفتن

عنوان این اثر با نام :یک مژه خفتن

کاور موزیک ویدئو تنها می مانم از سالار عقیلی

تنها می مانم

عنوان این اثر با نام :تنها می مانم

کاور موزیک ویدئو لیلای من سالار عقیلی

لیلای من

عنوان این اثر با نام :لیلای من