# اکنون کجایی

میلاد درخشانی

کاور آهنگ اکنون کجایی از میلاد درخشانی

دانلود آهنگ اکنون کجایی از میلاد درخشانی

متن آهنگ اکنون کجایی از میلاد درخشانی

۲۶ آذر ۱۳۹۸

* متن ترانه اکنون کجایی از میلاد درخشانی *

می سوزم از تو
می گریم از تو
می میرم از تو
آرام جانم اکنون
اکنون کجایى

سر تا به پایم
شوق نگاهت
عمق وجودم
درد فراقت
عشق تمامم
اکنون کجایی

دور از توام من
دور از منى تو
دور از خودم من
بى جان و بی دل
یک جسم خالى
اکنون کجایى

آغاز بودم
سرسبز و روشن
وقتى تو بودى
امروز زردم
پایانم و سرد
اکنون کجایى

برگرد پیشم
تا جان بگیرم
جارى شوم باز
فریاد گردم

پر شوق سازم
جام وجودت
آه از جدایى
اکنون کجایى

از چشم هایت
لبخند بارید
بر چشم هایم
پر رنگ گشتى
امروز چشمم
بی چشم تو مرد

دورم زپیشت
بی هیچ مستى
اندوهم و غم
بی هیچ هستى
مستى و شاد
اکنون کجایى

آهنگ خلوت شب از میلاد درخشانی
plays
۱۷۳۳ plays

درج دیدگاه