# آخر نماندی

حمید هیراد

کاور آهنگ آخر نماندی حمید هیراد

دانلود آهنگ آخر نماندی حمید هیراد

متن آهنگ آخر نماندی حمید هیراد

۱۳ آذر ۱۳۹۸

* متن ترانه آخر نماندی از حمید هیراد *

آرام جان، از عشقمان چیزی نمانده
دوری تو جان مرا به لب رسانده
بی آشیان از غم تو ویرانم
در این هوا بغضی پر از تکرارم
در این هوا بغضی پر از تکرارم

آرام جانم میرود
از سینه جانم میبرد
آتش و خاکستر شدم
آخر نماندی

باران عذابم میدهد
دریا عذابم میدهد
از ماه تنهاتر شدم
آخر نماندی

آرام جانم میرود
از سینه جانم میبرد
آتش و خاکستر شدم
آخر نماندی

باران عذابم میدهد
دریا عذابم میدهد
از ماه تنهاتر شدم
آخر نماندی

آخر همان شد که نباید میشد
آه، آخر همان رفت که نباید می رفت
بی آشیان از غم تو ویرانم
در این هوا بغضی پر از تکرارم
در این هوا بغضی پر از تکرارم

آرام جانم میرود
از سینه جانم میبرد
آتش و خاکستر شدم
آخر نماندی

باران عذابم میدهد
دریا عذابم میدهد
از ماه تنهاتر شدم
آخر نماندی

آرام جانم میرود
از سینه جانم میبرد
آتش و خاکستر شدم
آخر نماندی

باران عذابم میدهد
دریا عذابم میدهد
از ماه تنهاتر شدم
آخر نماندی

آهنگ جذاب از حمید هیراد و راغب
plays
آهنگ وطن از حمید هیراد
plays
آهنگ ساقی از حمید هیراد
plays
کاور آهنگ گفتم بمان حمید هیراد
plays
کاور آهنگ آشوب حمید هیراد
plays
۱۵۲۵ plays

درج دیدگاه