# پرسه

معین زد

آهنگ پرسه از معین زندی

دانلود آهنگ پرسه معین زد

متن آهنگ پرسه معین زد

۱۶ مرداد ۱۳۹۹

* متن ترانه پرسه از معین زندی *

من عاشقانه شاعرم
به موی پرکلاغیت
و پرسه میزنم تورا
همیشه در حوالیت

همیشه میپرستمت
که هرچه جز تو پوچ بود
زمزمه کن به گوش من
که رفتنت دروغ بود

گذشت و من هنوز هم
چگونه میشود بگو
که دست و پا میزنم
تورا که نه خودم چه شد

تمام شادابیم
و پاکی درون من
و خنده ای که توی آن
تمام من هنوز بود

قدم زدم تورا شبانه تا به انتهای تو
تمام آنچه دارمی و مالک تمام تو
منم اگرچه رفتی و کنار هر که جز منی
هنوز هم قشنگ ترین نگفته های گفتنی

قدم زدم تورا شبانه تا به انتهای تو
تمام آنچه دارمی و مالک تمام تو
منم اگرچه رفتی و کنار هر که جز منی
هنوز هم قشنگ ترین نگفته های گفتنی

اگر که سینه سوخته
ز درد به اصل رسیدم
اگر ندیده‌ اند همه
و من زیاد دیده ام

اگر که انزوای من
پر از حضور تو شده
تو باعثی که پر شدم
خبر نداریم خودت

گفت به سر نمیشود
بی تو ولی دروغ بود
رفت و خلاف گفته اش
خیلی سرش شلوغ بود

و من چنان به خود گمم
که جز تو فکر نمیکنم
تو گم کرده خود چنان
که دیگه فکر نمیکنم

قدم زدم تورا شبانه تا به انتهای تو
تمام آنچه دارمی و مالک تمام تو
منم اگرچه رفتی و کنار هر که جز منی
هنوز هم قشنگ ترین نگفته های گفتنی

قدم زدم تورا شبانه تا به انتهای تو
تمام آنچه دارمی و مالک تمام تو
منم اگرچه رفتی و کنار هر که جز منی
هنوز هم قشنگ ترین نگفته های گفتنی

آهنگ بماند از معین زندی
plays
آهنگ زیبای زشت من از معین زد
plays
آهنگ دلم برات تنگ میشه از معین زد
plays
کاور آهنگ دمتون گرمه معین زد
plays
کاور آهنگ من عاشقتم هنوزم معین زد
plays
۳۴۴ plays

درج دیدگاه