# اسرار

مهدی یراحی

آهنگ اسرار از مهدی یراحی

دانلود آهنگ اسرار مهدی یراحی

متن عربی آهنگ اسرار مهدی یراحی - ترجمه آهنگ اسرار مهدی یراحی

۴ خرداد ۱۳۹۹

* متن و ترجمه ترانه اسرار از مهدی یراحی *

أول شی احبّ أشتعل ابسهرتی ویاک
بیش از هرچیزی دوست دارم در شب دیدار؛ با تو از شوق برافروخته شوم

تاخذنی وانا اتقرّب إلک و أبتعد إهناک
تا دستم بگیری و نزدیکت شوم و در دوردست ها رها شوم

لاتنسی أنا و گلبی ولا لحظه نسیناک
فراموش مکن، من و دل، لحظه ای از خیالت غافل نبوده ایم

ضوّکنی طعَم نارک... إخذنی ابهوا دنیاک
طعم آتشینت را به من بچشان... مرا به هوای جهان خویشتن دعوت کن

من تعزف الاوتار، خل تکشف الأسرار
آنگاه که تارها در ما نواخته شوند، بگذار از اسرار پرده برداریم

شرّبنی کلامک و أنا ضامی
مرا از کلامت بنوشان که تشنه ی آنم

تنظرنی و أحاچیک
آنگاه که به من می نگری و من محو نگاهت به سخن می آیم

وانا ارموشی حوالیک
همان دم که مژه هایم پیرامون قاب تصویر تواند

عبّرنی حدودک یغرامی
مرا از مرز خویش بگذران، ای محبوب من!

گلبی مثل طیر و هُوه ابغصنک یغالی، غیرک والله مالی
دلم آن پرنده ایست که در شاخسار تو لانه کرد ای یار، و جز آغوشت پناهی ندارم

نام الگمر من شافک ابصفّی تلالی، یا بدر اللیالی
ماه وقتی تورا کنارم درخشان دید به خواب رفت، ای ماه همه شب هایم

تنظرنی و أحاچیک
آنگاه که به من می نگری و من محو نگاهت به سخن می آیم

وانا ارموشی حوالیک
همان دم که مژه هایم پیرامون قاب تصویر تواند

عبّرنی حدودک یغرامی
مرا از مرز خویش بگذران، ای محبوب من!

من تعزف الاوتار، خل تکشف الأسرار
آنگاه که تارها در ما نواخته شوند، بگذار از اسرار پرده برداریم

شرّبنی کلامک و أنا ضامی
مرا از کلامت بنوشان که تشنه ی آنم

دوست دارم چقدر خنده ی بی چون و چراتو، هُرمِ نفساتو
کم أحبُّ ضحکتُک الاخّاذة

دوست دارم که آب از سرِ من بگذره با تو، بس نکن هواتو
أحبٌ أن اُسیرُ معاک نحو الأعمق، لا تهدئی و اعصفی بی

بسن نکن هواتو؛ هوا بهتره با تو
لا تهدئی و اعصفی بی... الهواء یطیب معاک

تو با من و من یکسره با تو
أنت معای و أنا معاک علی المدی

تنظرنی و أحاچیک
آنگاه که به من می نگری و من محو نگاهت به سخن می آیم

وانا ارموشی حوالیک
همان دم که مژه هایم پیرامون قاب تصویر تواند

عبّرنی حدودک یغرامی
مرا از مرز خویش بگذران، ای محبوب من!

من تعزف الاوتار، خل تکشف الأسرار
آنگاه که تارها در ما نواخته شوند، بگذار از اسرار پرده برداریم

شرّبنی کلامک و أنا ضامی
مرا از کلامت بنوشان که تشنه ی آنم

من تعزف الاوتار، خل تکشف الأسرار
آنگاه که تارها در ما نواخته شوند، بگذار از اسرار پرده برداریم

شرّبنی کلامک و أنا ضامی
مرا از کلامت بنوشان که تشنه ی آنم

تنظرنی و أحاچیک
آنگاه که به من می نگری و من محو نگاهت به سخن می آیم

وانا ارموشی حوالیک
همان دم که مژه هایم پیرامون قاب تصویر تواند

عبّرنی حدودک یغرامی
مرا از مرز خویش بگذران، ای محبوب من!

آهنگ دخترانه از مهدی یراحی
plays
کاور آهنگ طلوع می کنم مهدی یراحی
plays
کاور آهنگ نمیشه ادامه داد مهدی یراحی
plays
کاور آهنگ انکار مهدی یراحی
plays
کاور آهنگ پاره سنگ مهدی یراحی
plays
۴۷۰ plays

درج دیدگاه