# عاشق کش

آرون افشار

آهنگ عاشق کش از آرون افشار

دانلود آهنگ عاشق کش آرون افشار

متن آهنگ عاشق کش آرون افشار

۳۰ فروردین ۱۳۹۹

* متن ترانه عاشق کش از آرون افشار *

از تو دگر نمیشود دل کند
فانوس راه عشق من بودی
تو جاده را به من نشان دادی
برگرد بگو عاشق من بودی

بازم میان خلوت خانه
افتاده ام چنین تک و تنها
عشقت مرا به ناکجا برده
نقطه به نقطه سو به سو هرجا

یک آدم شکسته از من ساختی
عاشق کش بی رحم
تو با من چه کردی

بغضم گلویم را گرفته
از زمین و از زمان سیرم
تو با من چه کردی

یک آدم شکسته از من ساختی
عاشق کش بی رحم
تو با من چه کردی

بغضم گلویم را گرفته
از زمین و از زمان سیرم
تو با من چه کردی

میدانی که چقدر میخواهمت
حتی اگر بد شوی می خواهمت
برگرد و به داد دلم برس

دریابم که غرقم در جنون
دریابم که ویرانم کنون
خدا تو را پای دلم نوشت

یک آدم شکسته از من ساختی
عاشق کش بی رحم
تو با من چه کردی

بغضم گلویم را گرفته
از زمین و از زمان سیرم
تو با من چه کردی

یک آدم شکسته از من ساختی
عاشق کش بی رحم
تو با من چه کردی

بغضم گلویم را گرفته
از زمین و از زمان سیرم
تو با من چه کردی

یک آدم شکسته از من ساختی
عاشق کش بی رحم
تو با من چه کردی

بغضم گلویم را گرفته
از زمین و از زمان سیرم
تو با من چه کردی

یک آدم شکسته از من ساختی
عاشق کش بی رحم
تو با من چه کردی

بغضم گلویم را گرفته
از زمین و از زمان سیرم
تو با من چه کردی

آهنگ پناه عاشقان از آرون افشار
plays
کاور آهنگ زلزله آرون افشار
plays
کاور آهنگ مادر آرون افشار
plays
کاور آهنگ کجایی آرون افشار
plays
کاور آهنگ شب رویایی از آرون افشار
plays
۳۸۷ plays

درج دیدگاه