# خاک

سینا پارسیان

کاور آهنگ خاک سینا پارسیان و پرستو

دانلود آهنگ خاک سینا پارسیان و پرستو

متن آهنگ خاک سینا پارسیان و پرستو

۲۸ اسفند ۱۳۹۸

* متن ترانه خاک از سینا پارسیان و پرستو *

یک نظر بر یار کردم، یار نالیدن گرفت
یک نظر بر ابر کردم، ابر باریدن گرفت
یک نظر بر باد کردم، باد رقصیدن گرفت
یک نظر بر کوه کردم، کوه لرزیدن گرفت

رنگ زردم را ببین، برگ خزان را یاد کن
با بزرگان کم نشین، اُفتادگان را یاد کن
مرغ صیاد توام، افتاده ام در دام عشق
یا بکش یا دانه ده یا از قفس آزاد کن
از قفس آزاد کن

تکیه بر دیوار کردم، خاک بر فرقم نشست
تکیه بر دیوار کردم، خاک بر فرقم نشست
خاک بر فرقش نشیند، آنکه یار از من گرفت
خاک بر فرقش نشیند، آنکه یار از من گرفت

تکیه بر دیوار کردم، خاک بر فرقم نشست
تکیه بر دیوار کردم، خاک بر فرقم نشست
خاک بر فرقش نشیند، آنکه یار از من گرفت
خاک بر فرقش نشیند، آنکه یار از من گرفت

تکیه بر دیوار کردم، خاک بر فرقم نشست
تکیه بر دیوار کردم، خاک بر فرقم نشست
خاک بر فرقش نشیند، آنکه یار از من گرفت
خاک بر فرقش نشیند، آنکه یار از من گرفت

تکیه بر دیوار کردم، خاک بر فرقم نشست
تکیه بر دیوار کردم، خاک بر فرقم نشست
خاک بر فرقش نشیند، آنکه یار از من گرفت
خاک بر فرقش نشیند، آنکه یار از من گرفت

《 ما نه آن بیدیم که به هر نسیم بلرزیم
لیک گر باد بکارید طوفان درو خواهید کرد 》

آهنگ یه پیرزن مرده از سینا پارسیان و پرستو
plays
کاور آهنگ رگ از سینا پارسیان و پرستو
plays
کاور آهنگ بهتر که رفتی سینا پارسیان
plays
کاور آهنگ همسایه سینا پارسیان
plays
۳۳۷ plays

درج دیدگاه