# کدوم عشقو میگی

مجید خراطها

کاور آهنگ کدوم عشقو میگی مجید خراطها

دانلود آهنگ کدوم عشقو میگی مجید خراطها

متن آهنگ کدوم عشقو میگی مجید خراطها

۱۶ بهمن ۱۳۹۸

* متن ترانه کدوم عشقو میگی از مجید خراطها *

میگی دوست دارم ولی حرفه
من که میدونم منو دیگه نمیخوای
توی این جاده ی یه طرفه
میدونم اگه بری دیگه نمیای

میدونم دیگه، دیگه منو نمیخوای
از عشق میگی ولی کوتاه نمیای

کدوم عشقو میگی
تو که منو دوستم نداشتی
کدوم عشقو میگی
دلمو زیر پات گذاشتی

کدوم عشقو دیدی
یه روز قهر، یه روزم آشتی
فقط وابسته ای
تو به این عشق میگی

کدوم عشقو میگی
تو به من هیچ حسی نداشتی
کدوم عشقو میگی
لگد کردی گلی که کاشتی

کدوم عشقو دیدی
یه روز قهر، یه روزم آشتی
فقط وابسته ای
تو به این عشق میگی

عشق یعنی نتونی
غم و غصه مو ببینی
یا وقتی خرابه حالم
تو آروم بشینی

یه عاشق حتی فکرش
نمیره سمت دیگه
توو جوابت دیگه میرم
هر جور راحتی نمیگه

کدوم عشقو میگی
تو که منو دوستم نداشتی
کدوم عشقو میگی
دلمو زیر پات گذاشتی

کدوم عشقو دیدی
یه روز قهر، یه روزم آشتی
فقط وابسته ای
تو به این عشق میگی

کدوم عشقو میگی
تو به من هیچ حسی نداشتی
کدوم عشقو میگی
لگد کردی گلی که کاشتی

کدوم عشقو دیدی
یه روز قهر، یه روزم آشتی
فقط وابسته ای
تو به این عشق میگی

متن آهنگ شرمنده مجید خراطها
plays
۳۷۲ plays

درج دیدگاه