علیرضا قربانی

Alireza Ghorbani

آلبوم ها

کاور آلبوم فروغ علیرضا قربانی

عنوان این اثر با نام :فروغ

کاور آلبوم دخت پری وار علیرضا قربانی

عنوان این اثر با نام :دخت پری وار

کاور آلبوم حریق خزان ( اجرای کنسرت ) علیرضا قربانی

عنوان این اثر با نام :حریق خزان ( اجرای کنسرت )

آلبوم روی در آفتاب علیرضا قربانی

عنوان این اثر با نام :روی در آفتاب

آلبوم من عاشق چشمت شدم علیرضا قربانی

عنوان این اثر با نام :من عاشق چشمت شدم

آلبوم سودایی علیرضا قربانی

عنوان این اثر با نام :سودایی

آلبوم رفتم و بار سفر بستم علیرضا قربانی

عنوان این اثر با نام :رفتم و بار سفر بستم

تک آهنگ ها

آهنگ خیال خوش از علیرضا قربانی

خیال خوش

آهنگ شروع ناگهان از علیرضا قربانی

شروع ناگهان

کاور آهنگ هم گناه علیرضا قربانی

هم گناه

کاور آهنگ عاشقانه نیست علیرضا قربانی

عاشقانه نیست

کاور آهنگ الله مزار علیرضا قربانی

الله مزار

کاور سرکوب علیرضا قربانی

سرکوب

کاور آهنگ نیست شو علیرضا قربانی

نیست شو

کاور آهنگ عشق آسان ندارد علیرضا قربانی

عشق آسان ندارد

کاور آهنگ لیلا علیرضا قربانی

لیلا